Zidne novine

MULTIMEDIJALNI ARHIV RADNIČKOG UNIVERZITETA

Zajednički rad na produkciji multimedijalnih sadržaja

19.02.2020 19:50
Slika
Od marta tekuće godine Radnički Univerzitet otvara svoj arhiv i poziva sve studente i mlade da se pridruže kreiranju novih sadržaja.
Multimedijalni arhiv Radničkog Univerziteta (RU) predstavlja bazu podataka, sirovih foto, audio i video materijala nastalih u proteklih deset godina aktivnog aktivističkog rada kooperative Front Slobode.

 Materijali su nastajali na aktivnostima Fronta Slobode – nosioca platforme RU,  (radionicama, seminarima, učionicama i slično), kasnije inicijative Radničkog Univeziteta, te na terenskim dešavanjima na području Tuzlanskog kantona, kao što su radničke barikade na kapijama fabrika, protesti na ulicama, te plenumima nastalim nakon velikih februarskih protesta. Pored toga, materijali kroz novinske članke u pdf formatu prate cijelu hronologiju razvoja industrije na ovim prostorima, kroz arhiv sedmičnog lista Front Slobode, u periodu od 1974. do njegovog gašenja 1997., te lista “Sodaso” koji se objavljivao unutar Sodaso kombinata, od sedamdesetih do početka devedesetih, kada je ugašen tokom rata.

 Arhiv kao takav nema svrhu sam za sebe, nego služi isključivo za crpljene neobrađenih materijala, koji se kroz različite kombinatorike, formate i sadžaje koriste za produkciju foto, audio i video proizvoda za širu javnost.

 Materijale iz arhiva RU prvenstveno koristi uži produkcijski tim RU, ali i spoljni saradnici i aktivisti u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Njemačkoj, Danskoj, Kanadi i SAD-u za vlastite interpretacije društvenih i radničkih pokreta i dešavanja u BiH u postratnom periodu.

Od marta 2020. godine, arhiv će biti otvoren i za studente, u svrhu eksperimentisanja na polju vizualnih prezentacija njegovog sadržaja. Pored eksploatisanja materijala iz postojećeg arhiva, radna grupa će stvarati nove sadržaje, na terenu zajedno sa timom RU.

 Učesnici u produkciji novih sadržaja iz arhiva će biti studenti Produkcije (ADU Tuzla), slobodni umjetnici, mladi ljudi koji imaju afinitete za produkciju, te sudenti Žurnalistike – u slučaju da iskažu svoje interesovanje.

 Aktivnost će trajati do kraja tekuće 2020. godine, a planirano je da se produciraju minimalno 4 kratka filma.

 Svi finalni materijali nastali kao produkti arhiva RU će prvenstveno imati javno prikazivanje u kino sali Kaleidoskop, a potom će se objavljivati na zvaničnoj stranici multimedijalnog arhiva www.auratuzla.org, zvaničnoj stranici Radničkog univerziteta – www.radnickiuniverzitet.org, te lokalnim i regionalnim portalima.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Front Slobode
Dragiše Trifkovića 2/3
Tuzla, 75 000
Bosna i Hercegovina
runiverzitet@gmail.com

Mapa

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 3

Broj jedinstvenih posjeta: 65542

Ukupno pregleda: 556476