Zidne novine

Otvorena učionica: „Tvornica je naša“

Sažetak pripremila Gordana Katana

04.07.2018 18:29
Slika
U Banjalučkom socijalnom centru Basoc, a u organizaciji Radničkog univerziteta Tuzla 30. juna održana je otvorena učionica „ Tvornica je naša“.
Sažetak pripremila Gordana Katana

U Banjalučkom socijalnom centru Basoc, a u organizaciji Radničkog univerziteta Tuzla 30. juna održana je otvorena učionica „ Tvornica je naša“.

O društvenom fenomenu "radničkog samoupravljanja" u XXI stoljeću govorili su Dragutin Varga, sekretar Regionalnog industrijskog sindikata (RIS) i trenutno vršilac dužnosti direktora tvornice alatnih strojeva „Itas- Prvomajska“ iz Ivaneca i predsjednik RIS-a Siniša Miličić.

Varga je govorio o višegodišnjoj borbi 250 „Itasovih“ radnika / radnica protiv upropaštavanja tvornice koju su dotad stvarali 45 godina, ali i protiv privatizacijskog sistema koji je omogućavao takve pljačke. Agonija je trajala sve do početka 2007. godine kada je registrirana nova firma „Itas – Prvomajska“, ali u sasvim drugačijem upravljačkom ustroju. Jedini vlasnici postali su sami radnici s jednakim pravima glasa koji odlučuju o svemu, uključujući i o izboru i razrješenju direktora.

Ključna poruka upućena prisutnima je solidarnost svih radnika kao osnovni preduvjet za radničku / sindikalnu borbu. Takva borba, podvukao je Varga, znači i suradnju sa sindikatom, te neophodnu pravnu pomoć kako bi se iskoristile sve zakonske mogućnosti koje radnicima stoje na raspolaganju posebno u uvjetima kada tvornice uđu u stečajni postupak.

Itas je klasičan primjer načina na koji je u državama nastalim nakon raspada Jugoslavije izvršena privatizacija prvo društvene, a potom državne svojine. Kao i u većini slučajeva privatnim vlasnicima nije bio cilj nastavak proizvodnje već raspordaja pokretne i nepokretne imovine tvornice ili njihovo prekomjerno kreditno zaduživanje nakon čega novac nije vraćan bankama, pa je stečaj bio jedina opcija. I u pravilu bez ikakve socijalne osjetljivosti za radnike, uz prešutnu suglasnost vlasti.

Miličić je govorio o načinu i razlozma osnivanja RIS-a, kao regionalnog sindikata čiji su članovi radnici koji se udružuju bez obzira da li dolaze iz privatnog ili javnog sektora i i grane u kojima su zaposleni. Takođe je naveo značaj suradnje sindikata i nevladinih organizacija kojima su u fokusu djelovanja prava radnika i sindikalno organizovanje , a u cilju pobošanja vidljivosti aktivnosti sindikata, radničkih prava i analiza zakona koji se bave pitanjem radno-pravnih odnosa.

Otvorenoj učionici prisustvovali su predstavnici sindikata koji djeluju u okviru JP Željeznice RS, Sindikata medicinskh sestara i tehničara RS koji je članica Unije sindikata zdravstvenih radnika RS, nevladine organizacije kojoj je u fokusu afirmacija radničkih prava Crveni, te zainteresovani građani. Svi oni postavili su niz pitanja i iznijeli svoje komentare na način na koji su radnici Itasa, koristeći sve mehanizme institucionalne i vanistitucionalne borbe, tvornicu vratili u svoje vlasništvo.

Nakon otvorene učionice bio je prikazan dokumentarni film o borbi radnika/ ca Itasa "Tvornica je naša" autorke Vedrane Pribačić. Interesovanje za projekciju ovog filma u svojim sindikalnim organzacijama iskazali su prisutni što će biti realizovano u narednom periodu.

Osim otvorene učionice održan je i sastanak Dragtina Varge, Siniše Miličića i predsjednika Sindikata medicinskih sestara i tehničara RS (SMSTRS) Mirka Šerbedžije. Razmjenjena su iskustva o djelovanju i položaju sindikata u Republici Hrvatskoj i bh. entitetu Republika Srpska i načinima na koji je moguće uspostaviti regionalnu sindikanu suradnju.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Front Slobode
Dragiše Trifkovića 2/3
Tuzla, 75 000
Bosna i Hercegovina
runiverzitet@gmail.com

Mapa

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 2

Broj jedinstvenih posjeta: 65542

Ukupno pregleda: 556524