ZA ŽENE RADNICE:

SOCIJALISTIČKO-FEMINISTIČKI IMPERATIVI RADNIČKOG UNIVERZITETA

13.01.2020 14:52
Slika
Glavni doprinos Arhivu udruženog rada Fronta slobode jesu svjedočenja žena radnica ili o ženama radnicama, odnosno o njihovoj neprekidnoj borbi protiv izrabljivanja i pustošenja sfere rada i života, a shodno tome i društvenog dobra.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Front Slobode
Đorđa Mihailovića 3/4
Tuzla, 75 000
Bosna i hercegovina
runiverzitet@gmail.com

Mapa